Hjem

Velkommen tilbage efter sommerferien!
Vi starter op med rideskolen mandag d. 10 august.

Nyt begynderhold starter op d. 26 august kl. 16.00-17.00

Som noget nyt har vi fået en hjertestarter på rideskolen.

  • Gitte Jensen
  • Jes Madsen